8:00 - 19:00
Графік роботи Пн. - Пт.

Сімейне спільне майно

Згідно із ст..60 Сімейного кодексу України (СК) майно, яке набуте подружжям при шлюбі, належить чоловікові та дружині на праві спільної сумісної власності, навіть не дивлячись на те, що хтось один із них не мав самостійного заробітку із поважних причини (хвороба, догляд за дітьми, навчання, ведення домашнього господарства, тощо). Кожна з речей, набутих під час шлюбу (окрім речей індивідуального користування) є об’єктом права спільної власності подружжя.
У разі, якщо чоловік та жінка перебувають у так званому «громадянському шлюбі» – тобто проживають однією сім’єю, та не перебувають у шлюбі, то в силу ст.. 74 СК України набуте під час таких відносин майно належить їм на праві спільної власності (виключенням інші правила, які вказані в письмовому договорі між ними).

Припинення права спільної власності

Здійснення  подружжям права спільної власності нерідко може призводити до його припинення. Це можливо як по загально-правовим підставам (шляхом відчуження спільного майна за згодою інших осіб, його користування, знищення і т.п.), так і за підставами, передбаченими сімейним законодавством (спеціальні підстави).

Найбільш поширеними підставами припинення права спільної власності на набуте у період шлюбу майно є його розподіл, внаслідок якого встановлюється частка кожного з подружжя в спільному майні, відповідно до цього і відбувається його розподіл в порядку, встановленому ст..ст. 28, 29 КпШС України.

Процес поділу майна

Поділ спільного майна здійснюється або добровільно, шляхом укладення подружжям відповідної цивільно-правової угоди, в тому числі з нотаріальним посвідченням, або в судовому порядку на вимогу одного з подружжя або на вимогу інших осіб у зв’язку із зверненням стягнень на їх майно (ст. 31 КпШС України ).

Нині подружжя, як фізичні особи або як суб’єкти підприємництва, можуть мати у власності будь-яке майно, за винятками, встановленими законом, а тому нотаріуси при вчиненні нотаріальних дій щодо спільного майна подружжя і суди при розгляді спорів щодо такого майна повинні враховувати наявність відповідних доказових документів щодо правового режиму роздільного або спільного майна подружжя. Поділ майна подружжя є одним із спеціальних способів припинення їх права спільної сумісної власності на все нажите ними в період шлюбу майно або лише на його частину. У сімейному законодавстві відсутнє визначення поняття поділу спільного майна подружжя. У ст. ст. 28, 29 КпШС України, ст. ст. 70, 71 нового СК України лише встановлюється порядок визначення розміру часток кожного з подружжя в спільному майні та порядок його поділу.

Як уже зазначалося, поділ спільного майна подружжя може здійснюватися в добровільному або судовому порядку. У юридичній літературі в обох випадках такий поділ майна розглядається як підстава припинення права спільної власності подружжя, з чим не можна не погодитися, адже з проведенням реального поділу спільного майна подружжя перестає бути його співвласниками. Однак в сучасній цивілістичній науці судовий поділ майна запропоновано розглядати також як засіб захисту прав співвласників або третіх осіб.

Розірвання шлюбу не означає припинення права спільної власності на набуте під час шлюбу майно, і розпорядження ним пісдя розірвання шлюбу здійснюється за взаємною згодою подружжя та з відповідністю з Цивільним кодексом України (ЦК).

При вирішенні спору щодо поділу майна суд керується ст.. 70 СК України, відповідно до якої у разі поділу спільного сумісного майна подружжя частки його є рівними, у разі, якщо інше не визначено шлюбним договором або домовленістю між ними.  Але від засади рівності часток іноді бувають відступлення – це можуть бути обставини, коли один із подружжя приховував, пошкодив, знищив спільне майно або не дбав про матеріальне забезпеченні сім’ї. Крім того, відповідно до рішення суду, майнова частка чоловіка чи дружини може бути збільшена, у разі, якщо з ним (нею) проживають діти, повнолітні непрацездатні діти, коли розмір аліментів, які отримуються, недостатній для забезпечення лікування, фізичного та духовного розвитку.

Чому інколи складно поділити спільно нажите майно?

Основним завданням є поділ проблем на декілька етапів. Якщо подружжя вирішило розлучитися без поділу майна, або його вартість невелика і відсутній спір про дітей, то в такому разі для розлучення досить звернутися до місцевого суду за місцем знаходження відповідача.

У разі якщо подружжя вирішило ділити майно (під час процесу розлучення чи без нього) і якщо присутній спір щодо дітей, в такому разі необхідно подавати документи до районного суду за місцем реєстрації відповідача. В деяких випадках дозволено звертатися до судів за місцем проживання. Наприклад, якщо при Вас перебуває неповнолітня дитина або за станом здоров’я виїзд до місця проживання другого з подружжя скрутний. Також цей випадок доречний, коли одночасно із вимогою про розірвання шлюбу подається вимога про стягнення аліментів.

У разі ж якщо подається позво лише про поділ нерухомого майна (землі, будинку, квартири), позов подається саме за місцезнаходженням цього нерухомого майна. Якщо поділу підлягають кілька об’єктів нерухомості,  які територіально відносяться до різних судів, то для подачі позову вибирається суд за місцем знаходження одного з об’єктів.

Присудження грошової компенсації замість частки у праві спільного майна одному з подружжя, а саме на квартиру, житловий будинок, земельну ділянку допускається тільки за згодою подружжя, окрім випадків, передбачених ЦК України.  При присудженні грошової компенсації будь-кому з подружжя, необхідно попередньо внести другим із подружжя відповідну суму коштів на розрахунковий рахунок суду.

Позовна давність, відповідно до ст.72 СК Украіни, не застосовується до вимог щодо поділу майна, яке є об’єктом права спільної власності, у разі, якщо шлюб не розірвано. Щодо вимоги про поділ майна, яка заявлена після розірвання шлюбу, тоді застосовується позовна давність у три роки, і обчислюється від дня дізнання або можливого дізнання одного із співвласників про порушення свого права власності.

Якщо вам потрібна професійна допомога адоката чи юриста в Рівне у розподілі спілно набутого майна звертайтесь до наших фахівців