Реєстрація юридичної особи. Що варто знати?!

Ведення будь-якого легального бізнесу в Україні вимагає його заснування шляхом державної реєстрації. Державна реєстрація підприємства в Рівному дозволяє не тільки вибрати правильний вектор діяльності бізнесу, а й здійснювати господарську діяльність легально та законно. На  сьогоднішній день в Україні існують такі популярні організаційно-правові форми для юридичних осіб:
- Товариство з обмеженою відповідальністю
- Приватне підприємство
- Акціонерне товариство
 
Найбільш привабливою формою для реєстрації підприємства в Рівному є створення ТОВ. Така організаційно-правова форма, як ТОВ є однією з найпоширеніших є розповсюдженою і широко використовується практично у всіх країнах світу.
Товариство з обмеженою відповідальністю (скорочено "ТОВ") - це суб'єкт господарювання з фіксованим складом засновників, статутний капітал якої поділений на частки, а його розмір встановлюється виключно статутом, і несе відповідальність в процесі своєї діяльності виключно майном ТОВ. Розмір статуного капіталу - без обмежень. Відмінність ТОВ від інших форм полягає в тому, що відповідальність засновників ТОВ по його зобов'язанням обмежена, а саме засновники несуть ризик збитків та відповідають перед контрагентами лише у межах своїх внесків до статутного капіталу і не більше. Засновник такого товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) в статутному капіталі одному або декільком його учасникам. Відчуження своєї частки (її частини) третім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом. Учасник ТОВ може у будь-який час вийти зі складу, без будь-якого погодження чи згоди інших учасників, при цьому ТОВ повернути його частку в статутному капіталі, шляхом виплати коштів або видати майно аналогічної вартості.
 
Акціонерне товариство (скорочено "АТ") - це суб'єкт господарювання, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, статутний капітал не може бути меншим ніж 1250 мінімальних заробітних плат. Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" Акціонерні товариства створюються в формі публічних (ПАТ) і приватних (ПрАТ), що відповідає практиці регулювання відносин у праві Європейського Союзу. Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. АТ самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери АТ, як і засновники ТОВ, відповідають за зобов'язання товариства тільки в межах належних їм акцій і несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства у межах вартості акцій, що їм належать. На відміну від інших форм товариств, акціонери мають можливість здійсненнювати корпоративні операції: емісію акцій; викуп власних акцій з метою їх наступного продажу чи анулювання; консолідацію акцій (збільшення номінальної вартості акцій на певний коефіцієнт без зміни розміру їх сукупної номінальної вартості); дроблення акцій (зменшення номінальної вартості акцій на певний коефіцієнт без зміни розміру їх сукупної номінальної вартості; конвертацію цінних паперів (переведення цінних паперів одного виду чи класу в інший).
 
Приватне підприємство (скорочено "ПП") - це суб'єкт господарювання, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян. Розмір статуного капіталу - без обмежень. ПП може буде створено одним засновником, який в подальшому буде здійснювати управлінням діяльністю. Власник ПП веде свої справи у власних інтересах на свій страх і ризик, і отримує весь прибуток від діяльності цієї компанії.
 
Незалежно від обраної форми власності, реєстрація підприємства в Рівному є обов'язковою вимогою закону. Отож перейдемо безпосередньо до питань реєстрації товариства в Рівному. Основним етапом на шляху до створення компанії є її державна реєстрація в Єдиному державному реєстрі. Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора за місцем знаходження створюваної юридичної особи. Всі документи, які подаються державному реєстратору, повинні бути складені українською мовою. Реєстраційна картка заповнюється машинописом або від руки друкованими літерами.
Страницы: 1 2